Follow us on:

Stafi Diplomatik

Shpend KALLABA
Ambasador i Republikës së Kosovës në Budapest
shpend.kallaba@rks-gov.net

Albert Kuqi
Këshilltar
albert.kuqi@rks-gov.net

Naser Idrizi
Ministër-Këshilltar
naser.idrizi@rks-gov.net