Follow us on:

NJOFTIM!

Të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës që aktualisht ndodhen në Hungari dhe kanë vizë të tipit C të vlefshme apo tashmë të skaduar, dhe që për arsye të kufizimeve për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme shëndetësore, e kanë pas të pamundur largimin nga zona Schengen brenda periudhës kohore të caktuar, mund informohen dhe të paraqesin kërkesën e tyre për zgjatjen e vizës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë për të Huajt të Hungarisë në adresat e mëposhtme:

http://oif.gov.hu/index.php…
http://oif.gov.hu/index.php?lang=en