Follow us on:

NJOFTIM!

Ju informojmë, se hyrja në territorin e Hungarisë është duke u lejuar vetëm për ata qytetar të Republikës së Kosovës, që posedojnë leje-qëndrim të Hungarisë, dhe jo për ata që kanë viza turistike. Kjo e fundit vlenë edhe për qytetarët tanë të cilët dëshirojnë të kalojnë tranzit nëpërmjet territorit të Hungarisë, për të udhëtuar tutje në shtetet tjera të schengenit me viza turistike, sepse për momentin udhëtimet për qëllime turistike në zonën Schengen nuk lejohen, por vetëm ato me leje pune apo leje-qëndrim të ndonjë shteti të zonës Schengen.