Follow us on:

Stafi administrativ i ambasades se Republikes e Kosoves ne Hungari

Z. Andras Farkas
Asistent Administrativ

Email: andras.farkas@rks-gov.net

Tel. +36 1 688 7872

KONTAKTET:

Ambasada e Republikës së Kosovës në Hungari

H-1051 Budapest,
Nádor utca 36.  2./1.

Tel. +36 1 688 7872

Fax. +36 1 688 7875

Email: embassy.hungary@rks-gov.net