Follow us on:

Dokumentet personale

Në shërbimin konsullor mund të aplikohet për katër lloje të dokumenteve personale identifikuese:

 

  • Letërnjoftim
  • Pasaportë
  • Fletëudhëtim emergjent (dokument udhëtimi një-drejtimësh)
  • Certifikatë e lindjes me fotografi