Follow us on:

Stafi Diplomatik

STAFI DIPLOMATIK NË AMBASADËN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË ROMË

LENDITA HAXHITASIM - Ambasadore
BEJTULLAH DESTANI - Ministër Këshilltar – bejtullah.destani@rks-gov.net
DIAMANT KASTRATI - Këshilltar – diamant.kastrati@rks-gov.net
DAFINA BAKIJA - Sekretare e Dytë - dafina.bakija@rks-gov.net

STAFI DIPLOMATIK NË KONSULLATËN E PËRGJITHSHME TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË MILANO

ADRIAN ANDREJA – Konsull i Përgjithshëm - adrian.andreja@rks-gov.net
DRITON BLAKCORI – Konsull- driton.blakcori@rks-gov.net