Follow us on:

Viza për shtetasit e huaj

Misioni Konsullor në Romë nuk është i autorizuar të bëjë procesimin e kërkesave për viza për shtetasit e huaj. Për detaje rreth këtij shërbimi ju lutem të konsultoni faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës