Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: +39 0685356571
Fax: +39 068552212
E-mail: embassy.italy@rks-gov.net

Orari i punës me palë në Zyrën Konsullore është: cdo dite prej orës 09.00 deri në ora 17.00.

 

Përgjigja në telefonata në Zyrën Konsullore është: ÇDO DITË, prej orës 14.00 deri në orën 16.00.