Follow us on:

Vdekje

Shërbimi konsullor është i autorizuar të bëjë regjistrimin e fakteve të vdekjes të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Deklaruesi duhet të sjell dokumentacionin si në vijim:

     

  • Certifikatën ndërkombëtare origjinale të vdekjes së shtetasit ose certifikatën e vdekjes së lëshuar nga institucioni përkatës në vendin ku ka ndodhur vdekja; 
  • Kopjen e dokumentit të identifikimit të personit të vdekur; 
  • Dokumentin personal të identifikimit të deklaruesit;