Follow us on:

Shërbimi konsullor

Ambasada e Republikës së Kosovës në Romë

Adresa: Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali
Tel: + 39 0685356571
E-mail: embassy.italy@rks-gov.net

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Romë

Adresa:  Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali
Tel.:  +39 0685356571
E-mail:  consulate.rome@rks-gov.net

Shërbimi Konsullor në Romë është i hapur për publik sipas këtyre orareve:

Takimet me pale: Nga e Hëna deri të Enjten 09:30 - 13:00
Telefonatat me palë: Nga e Hëna deri të Enjten 14:00 – 16:30 dhe te Premten nga ora 11:00-13:00

Shërbimi Konsullor nuk është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës Italiane.

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent: +39 3381314560

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Milano

Adresa:  Via San Martino, 10, 20122 Milano, Itali
Tel.:  +39 (0) 26704804, +39 (0) 266718644
E-mail:  consulate.milano@rks-gov.net   

Shërbimi Konsullor në Milano është i hapur për publikun sipas këtyre orareve:

Takimet me palë: Nga e Hëna deri të Premten, 09:30 - 12:30
Telefonatat me palë: nga e Hëna deri të Enjten, 14:00 - 16:00

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent:+39 33 193 82 019

Informacion i rëndësishëm:

Shërbimi Konsullor NUK është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës së Italisë.