Follow us on:

Festat në Kosovë & Itali

Dite feste 2012 në Kosovë

1)    1 Janar – Viti i Ri
2)    7- 9 Janar – Krishtlindjet ortodokse
3)    17 Shkurt – Dita e Pavarisese se Republikes se Kosoves
4)    8 -9 Prill – Pashket Katolike
5)    9-10 Prill –Dita e Kushtetutes se Republikes se Kosoves
6)    15 - 16 Prill – Pashket Ortodokse
7)    1 Maj – Dita Nderkombetare e Punes
8)    9 Maj- Dita e Evropes
9)    19-20 Gusht – Bajrami i Madh, dita e pare
10)   20 Tetor – Bajrami i Vogel, dita e pare
11)   25 Dhjetor – Dita e Kershendellave

Dite feste 2012 në Itali

1)    1 Janar – Viti i Ri
2)    6 Janar – Pagezimi ( feste ne Itali )
3)    8 -9 Prill – Pashket Katolike
4)    25 Prill – Vjetori i Clirimit (feste ne Itali)
5)    1 Maj – Dita Nderkombetare e Punes
6)    2 Qershor – Dita e Republikes Italiane
7)    29 Qershor – Dita e San Pietro e Paolo (feste ne Itali)
8)    15 Gusht – Dita e Zonjes se B.V.M.
9)    1 Nentor – Dita e Gjithe Shenjtoreve
10)   8 Dhjetor – Dita e Konceptimit te Paperlyer
11)   25 Dhjetor – Dita e Kershendellave


Gjatë këtyre ditëve Ambasada e Republikës së në Itali nuk do të punojë