Follow us on:

Shërbimet

Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjinden përkohësisht në territorin e Republikës së Italisë, ofrohen nga Misionet Konsullore të Kosovës në Romë, Milano dhe Bari.

Palët e interesuara mund të kontaktojnë Sherbimet Konsullore në:

ROME:

Adresa:
Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali
Tel.: +39 0685356571
       +39 0267075073
Fax.: +39 068552212
E-mail: consulate.rome@rks-gov.net

Shërbimi Konsullor në Romë është i hapur për publik sipas këtyre orareve:

Takimet me palë:                Nga e Hëna deri të Enjten, 09:30 - 13:00
Telefonatat me palë:          Çdo ditë pune nga ora 14:00 - 16:00    

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent:

Numri emergjent +39 3381314560

MILANO:

Adresa:
Via San Martino 10, 20122 Milano, Itali
Tel.: +39 02 6704804,
       +39 02 66718644
Fax.: +39 02 67075073
E-mail: consulate.milano@rks-gov.net 

Shërbimi Konsullor në Milano është i hapur për publikun sipas këtyre orareve:

Takimet me palë:                nga e Hëna deri të Premten, 09:30 - 12:30
Telefonatat me palë:          nga e Hëna deri të Enjten, 14:00 - 16:00     

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent:

Numri emergjent +39 33 193 82 019

BARI:

Adresa:
Corso Vittorio Emanuele II,171, 70122, Bari
Tel: +39 388 0757 668
E-mail: arben.muhameti@rks-gov.net       

Informacion i rëndësishëm:

Shërbimi Konsullor NUK është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës së Italisë.

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të përgjithshme të jashtëzakonshme; raste vdekjesh; nevojë emergjente për dokument udhëtimi) ne numrat emergjent te misioneve Konsullore perkatese.