Follow us on:

Diplomatskog osoblja

DIPLOMATSKO OSOBLJE U AMBASADI REPUBLIKE KOSOVO U RIMU

LENDITA HAKSHITASIM - Ambasadorka
BEJTULLAH DESTANI - Ministar savetnik - bejtullah.destani@rks-gov.net
DIAMANT KASTRATI - Savetnik - diamant.kastrati@rks-gov.net
DAFINA BAKIJA - Drugi Sekretar - dafina.bakija@rks-gov.net

DIPLOMATSKO OSOBLJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE KOSOVO U MILANU

ADRIAN ANDREJA - Generalni Konzul - adrian.andreja@rks-gov.net
DRITON BLAKCORI – Konzul  - driton.blakcori@rks-gov.net