Follow us on:

Mirësevini në faqen kryesore te Ambasadës se Republikes se Kosoves në Tokjo, Japoni

Në këtë faqe të internetit do të gjeni informata nga fusha  e politikes, kultures dhe mediave. Ne rubriken "Informatat konsullore" do të gjeni informacione të hollesishme për ceshtjet te ndryshme konsullore si: dokumentet e udhetimit, dokumentet e gjendjes civile, ceshtje te shtetesise dhe vizave.