Follow us on:

Stafi diplomatik dhe vendor

STAFI DIPLOMATIK

Arbër MEHMETI

I Ngarkuar me Punë a.i. / Sekretar i parë
E-mail: Arber.Mehmeti@rks-gov.net, embassy.japan@rks-gov.net visa.tokyo@rks-gov.net  

STAFI VENDOR

Kento HARA

Asistent administrativ dhe logjistikë
E-mail: Kento.Hara@rks-gov.net