Follow us on:

Për ambasadën

Japonia ka qenë ndër shtetet e para që e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës (më 18 mars 2008).
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike është arritur më 25 shkurt 2009, ndërkaq më 16 korrik 2010 Kosova ka hapur Ambasadën në Tokio.

Ambasadorët  e Republikës së Kosovës në Japoni:
1. Sh. T. Z. Sami UKELLI, 23 mars 2010 - 26 shtator 2012;
2. Sh. T. Z. Ahmet SHALA, 27 nëntor 2012 - 13 dhjetor 2014;
3. Sh. T. Z. Leon MALAZOGU, 7 shtator 2016 - 29 gusht 2020.