Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Tokio funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: + 81 3 6809 2577
Email: embassy.japan@rks-gov.net

Adresa:

Vort Toranomon South Bldg. 10 F

3-13-7, Nishishinbashi, Minato-ku

105-0003 Tokyo