Follow us on:

O veleposlanstvo

Japan je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Republike Kosovo (18. marta 2008).
Uspostavljanje diplomatskih odnosa postignuto je 25. februara 2009. godine, dok je 16. jula 2010. godine Kosovo otvorilo ambasadu u Tokiju.

Ambasadori Republike Kosovo u Japanu:
1. Sh. T. Gospodin Sami UKELLI, 23. marta 2010. - 26. septembra 2012;
2. Sh. T. Gospodin Ahmet SHALA, 27. novembra 2012. - 13. decembra 2014 .;
3. NJ. E. G. Leon MALAZOGU, 7. septembra 2016. - 29. avgusta 2020 .