Follow us on:

Zainteresovanost za državljane Kosova

Zaštita interesa državljana Kosova u Japanu

Tokom boravka na teritoriji Japana, državljani Kosova mogu da se suoče sa teškoćama različite prirode. Državljani mogu da se obrate diplomatskoj misiji da prijave takve teškoće i traže savet za njihovo prevazilaženje. Pomoć koju može da pruži diplomatsko predstavništvo u Japanu sastoji se od:

- Pružanja pomoći državljanima Kosova u Japanu;
- Pružanje pomoći državljanima Kosova u vanrednim okolnostima;
- Pružanje pomoći zatvorenicima ili licima koja imaju teškoće zakonske prirode sa sudskim organima Japana;
- Pružanje pomoći za vraćanje tela državljana Kosova koji su preminuli u Japanu i obezbeđivanje zaštite njihove imovine.

Šef konzularne misije može da pruži pomoć državljanima samo tada kada se utvrdi da se državljanin koji se nalazi u teškoćama ne poseduje istovremeno i državljanstvo države domaćina. Pružanje pomoći u vanrednim okolnostima, kao što su prirodne katastrofe ili događaji velikog rizika, odnosi se i na ostale članove porodice koji imaju kosovsko državljanstvo.

U slučaju hapšenja, pritvora ili otvaranja bilo kakve istrage od strane države domaćina, državljani Kosova imaju pravo da o tome obaveste diplomatsko/konzularno predstavništvo i da traže odgovarajuću pomoć koja se sastoji od:

- obaveštavanja porodice o hapšenju;
- obraćanja advokatu odbrane, ili
- zahteva za intervenciju kod domaćih vlasti u slučaju da se primeti kršenje ljudskih prava.

U slučaju smrti državljanina Kosova u inostranstvu, diplomatsko/konzularno predstavništvo može da obezbedi spisak agencija za pružanje pogrebnih usluga i okvirni cenovnik; da registruje čin smrti i izda dokumentaciju potrebnu za prenošenje u domovinu tela preminulog. Predstavništvo ne pokriva troškove vraćanja posmrtnih ostataka.