Follow us on:

Registracija državljana

Diplomatsko predstavništvo u Tokiju ohrabruje registraciju državljana Kosova u konzularnom krugu u cilju omogućavanja pružanja efikasnih konzularnih usluga. Takođe se ohrabruje i registracija posetilaca državljana Kosova koji ne žive u konzularnom krugu. Da bi se registrovao, državljanin Kosova mora da priloži dokumentaciju koja potvrđuje državljanstvo Kosova, kao i podatke za kontakt.

Registracija u konzularnoj misiji važi za period od deset (10) godina za stanovnike konzularnog kruga. Posle isteka ovog perioda može se izvršiti brisanje iz baze podataka konzularne misije. Za posetioce period važenja registracije biće u skladu sa trajanjem dozvole boravka.

Mole se državljani Republike Kosovo da ukoliko su u mogućnosti preuzmu obrazac za registraciju građana Kosova, popune ga i pošalju na elektronsku adresu: embassy.japan@rks-gov.net.