Follow us on:

Odnosi sa javnošÄ‡u

U okviru ambasade Republike Kosovo u Tokiju funkcioniše služba za odnose sa javnošÄ‡u.

Ova služba pruža pomoć državljanima Kosova oko rešavanja problema konzularne prirode.

Službu za odnose sa javnošÄ‡u možete da kontaktirate na:

Tel: + 81 3 6809 2577
Email: embassy.japan@rks-gov.net

Adresa:

Vort Toranomon South Bldg. 10 F

3-13-7, Nishishinbashi, Minato-ku

105-0003 Tokyo