Follow us on:

Zajednička deklaracija o saradnji između Republike Kosovo i Japana, potpisana od strane premijera Thaçi i premijera Abe

Priština, 14. april 2014

Na kraju današnjeg sastanka, premijer Republike Kosovo, Hashim Thaçi i premijer Japana, Shinzo Abe potpisali su Zajedničku deklaraciju o saradnji između Republike Kosovo i Japana, koja se tiče jačanju bilateralnih odnosa, ekonomske i kulturne saradnje, promovisanje biznisa i evro-atlantske budućnosti Kosova.

U nastavku, dajemo kompletan tekst deklaracije koja je potpisana od strane oba premijera:

Zajednička deklaracija o saradnji između Republike Kosovo i Japana


Povodom posete Japanu, premijer Republike Kosovo, g. Hashim Thaçi i premijer Japana, g. Shinzo Abe ponovo su potvrdili prijateljstvo između dve zemlje, koje postoji još od proglašenja nezavisnosti Republike Kosovo i povodom promovisanja saradnje između dve zemlje, dali su sledeću izjavu.

1. Bilateralni odnosi od samog proglašenja nezavisnosti Republike Kosovo

Oba premijera su ponovo potvrdili da su od proglašenja nezavisnosti Kosova dve zemlje široko produbili saradnju preko političkog, ekonomskog i kulturnog dijaloga; razmene između ljudi, konsultacija o globalnim pitanjima.

Oba premijera su ponovo potvrdili da se saradnja između dve zemlje zasniva na nepokolebljivo poštovanje osnovnih prava i demokratskih vrednosti, ljudskih prava i vladavine zakona od obe zemlje.

U tom smislu, premijer Hashim Thaçi, znajući orijentaciju Japana prema miru, koja je široko poznata, izrazio snažnu podršku naporima Japana da doprinese miru i stabilnosti u azijsko- pacifičkom regionu i svetu, kao proaktivan doprinosioc miru.

2. Ekonomska saradnja


Premijer Hashim Thaçi izrazio je svoju zahvalnost premijeru Abe za Zvaničnu asistenciju za razvoj, pružanu od strane Japana za Republiku Kosovo, koja dostiže vrednost više od 1,4 milijardi japanskih Jena.

Premijer Abe je rekao da će na osnovu potreba Republike Kosovo, Vlada Japana nastaviti da pruža ekonomsku pomoć Republici Kosovo radi ekonomske i socijalne stabilizacije infrastrukture, uključujući i razvoj ljudskih resursa i poboljšanje životne sredine.

Premijer Thaçi i premijer Abe u principu su podelili mišljenje da bi trebalo da se reši pitanje nasledstva međunarodnih sporazuma i ugovora Republike Kosovo od svojih prethodnih zemalja, pre nego što japanska strana počne da razmotri pružanje jednog novog kredita u jenima.

Štaviše, premijer Thaçi je izjavio da su postojali slučajevi kada pitanja nasleđivanja međunarodnih sporazuma i ugovora rešena na odgovarajući način između Republike Kosovo i trećih strana.

3. Kulturna i međuljudska razmena

Oba premijera su pozdravili osnivanje Parlamentarnog Saveza prijateljstva Japan-Kosovo, povodom posete premijera Thaçi Japanu.

Oba premijera su pozdravili činjenicu da je g. Toshio Yanagisawa bio glavni dirigent Kosovskog filharmonijskog orkestra.

Premijer Thaçi je izrazio veliku zahvalnost za projekat donacije pomoćnih grantova za popravku instrumenata Kosovskog filharmonijskog orkestra.

4. Promovisanje biznisa

Premijer Thaçi je istakao potencijal ulaganja u Republici Kosovo za japanske kompanije. U tom pogledu, oba premijera su pozdravili održavanje investicionog foruma 22. novembra 2013., u organizaciji Agencije za promociju investicija na Kosovu i Japanske organizacije za spoljnu trgovinu, kao i gdin. Bernard Nikaj, tada zamenik ministra trgovine i industrije Republike Kosovo, održanoj u Beču,  povodom kog, predstavnicima japanskog biznisa je predstavio  ambijent ulaganja u Republici Kosovo.

5. Proces ka članstvu Republike Kosovo u Evropsku uniju


U cilju promovisanja demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona, premijer Abe je izrazio svoju podršku reformskim naporima i budućem članstvu Republike Kosovo u Evropsku uniju.

U tom smislu, premijer Abe je pozdravio činjenicu da Evropska unija i Republika Kosovo su počeli pregovore za dijalog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Premijer Abe takođe je izrazio podršku inicijativi premijera Thaçi za normalizaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije.

Tokio, 14. april 2014.


Hashim Thaçi,                        Shinzo Abe,                                     Premijer Republike Kosovo      Premijer Japana