Follow us on:

Dokumentet personale

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë në Suedi, Norvegji, Finlandë, Estoni Letoni, Lituani dhe Islandë, mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në konsullatën e Republikës së Kosovës në Stokholm/Suedi.

1.  Aplikimi për pasaportë mbi 18 vjeç (Taksa EUR 150)

Për herë të parë:
-    Letërnjoftimi RKS.
 Ripërtëritje/humbur/dëmtuar/ndërrim të dhënash:
-    LTNJ;
-    Pasaporta e skaduar/dëmtuar, ose, në rast të humbjes, raporti i policisë në shtetin ku jeton (në anglisht);
-    Ekstrakti i lindjes;

1.1 Pasaportë nën 18 vjeç (Taksa EUR 100):

-    Pasaporta RKS (nëse e posedon)
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Prezenca e të dy prindërve bashkë me dokumentin e identifikimit- të Kosovës, ose autorizimi nga noteri për prindin në mungesë, ose vendimi i gjyqit për kujdestarin e fëmijës nëse prindërit janë të ndarë, ose certifikata e vdekjes nëse njëri prind është i vdekur;

2. Telefoni për raste urgjente: 0046703935986

Ju lutem ta keni parasysh se në numrin vijues mund të thirrni vetëm për raste urgjente dhe është i hapur 24 orë në ditë dhe gjatë tërë javës. Keqpërdorimi i këtij numri shkakton pasoja juridike.
Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm     
Tel. 0046  8 614 686 3
Fax: 0046  8 678 3002           
consulate.stockholm@rks-gov.net

TË DHËNAT BANKARE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË STOKHOLM
 

 • Pagesat brenda Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  SWISH  -      1 2 3 6 4 7 5 3 3 9
  SEB Bank,     GIRO 601- 0656

 • Pagesat jashtë Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  INVOICE ADDRESS:
  SEB ACCOUNTS PAYABLE, SE- 106 40 Stockholm
  IBAN Account Number
  Electronic format  SE4150000000052771023407
  S.W.I.F.T  Address ESSESESS