Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Stockholm funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun pranë seksionit konsullor. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:
Tel: +46 8 614 6860
Email: consulate.stockholm@rks-gov.net 

Adresa për vizitorë:
Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm

Për dërgesa postare:
Box: 3643, 103 59, Stockholm

Seksioni konsullor në Stockholm ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:
Orari i punës me palë i Shërbimit Konsullor në Stockholm:
Çdo ditë pune nga e hëna deri të enjten:
10:00 - 12:00 dhe 14:00 - 16:00
(me marrëveshje paraprake përmes telefonit ose postës eletronike)

Palët mund të kontaktojnë dhe të marrin informata përmes telefonit në çdo ditë punë:
Nga e hëna deri të preten:
10:00 - 12:00 dhe 14:00 - 16:00

Caktimi i termineve për shërbime të natyrave të ndryshme konsullore:
Me marrëveshje paraprake përmes telefonit!

VINI RE !
Me rastin e ditëve të festave në Republikën e Kosovës dhe në Mbretërinë e Suedisë, Ambasada e Republikës së Kosovës në Stokholm, ju bën të ditur se Seksioni Konsullor do të jetë e/i mbyllur.

Për rastet urgjente mund të kontaktoni Seksionin Konsullor përmes E-mail adresës:
consulate.stockholm@rks-gov.net