Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Dokumentet e nevojshme:
-    Dokumentet e identifikimit;
-    Ekstraktet e lindjes së të kurorëzuarve
-    Nëse njëri bashkëshort nuk është shtetas i RKS, atëherë kërkohet certifikata e lindjes internacionale;
-    Certifikata origjinale internacionale e martesës.
-    Taksa EUR 40.

Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm    
Tel. +46 8 614 6860     
consulate.stockholm@rks-gov.net

TË DHËNAT BANKARE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË STOKHOLM
 

 • Pagesat brenda Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  SWISH  -      1 2 3 6 4 7 5 3 3 9
  SEB Bank,     GIRO 601- 0656

 • Pagesat jashtë Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  INVOICE ADDRESS:
  SEB ACCOUNTS PAYABLE, SE- 106 40 Stockholm
  IBAN Account Number
  Electronic format  SE4150000000052771023407
  S.W.I.F.T  Address ESSESESS