Follow us on:

Stafi Diplomatik i Ambasadës së Kosovës në Francë

Ramadan Gashi - Ambasador i Republikës së Kosovës në Senegal
    • e-mail: ramadan.kajtaz.gashi@rks-gov.net


Sami Halili - Sekretar i dytë
    • e-mail: sami.halili@rks-gov.net