Follow us on:

Kontakti

Ambasada e Republikës së Kosovës në Lubjanë

Adresa:
Tivolska c. 48,
1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 (0) 1 541 541 0
Fax: +386 (0) 1 541 541 1
E-mail:  embassy.slovenia@rks-gov.net

Numri emergjent: +386 31 465 221
E-mail: consulate.ljubljana@rks-gov.net

Të gjithë të interesuarit për caktimin e terminëve si dhe për çështje të tjera konsullore jo-urgjente mund të kontaktojnë Shërbimin Konsullor vetëm përmes numrit të telefonit 01 541 541 2 , çdo ditë pune nga ora 14:00 deri në 16:00.

Për të gjitha çështjet që lidhen me Shërbimin Konsullor, ju lutemi që materialet përmes e-mailit të dërgohen në adresën elektronike:

consulate.ljubljana@rks-gov.net .