Follow us on:

Stafi Diplomatik

Mirjeta Behluli - Ministre Këshilltare
Email: mirjeta.behluli@rks-gov.net

Burim Qorri - Ministër Këshilltar
Email: burim.qorri@rks-gov.net

Drilon Zogaj - Sekretar i Parë
Email: drilon.zogaj@rks-gov.net

Shpresë Bajrami, Sekretare e Dytë
E-mail: shprese.bajrami@rks-gov.net