Follow us on:

Kontakt

Ambasada Republike Kosovo u Ljubljani

Adresa:
Tivolska v. 48,
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 (0) 1 541 541 0
Faks: +386 (0) 1 541 541 1
E-mail: embassi.slovenia@rks-gov.net

KONZULARNA SLUŽBA

Burim Korri, ministar savetnik
Shprese Bajrami, drugi sekretar

Tivolska v. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 541 541 2

Broj za hitne slučajeve: +386 31 465 221
E-mail: consulate.ljubljana@rks-gov.net.

Svi zainteresovani za zakazivanje termina, kao i za druga nehitna konzularna pitanja, mogu se obratiti Konzularnoj sluŽbi samo putem telefonskog broja 01 541 541 2, svakog radnog dana od 14:00 do 16:00.

Za sva pitanja vezana za Konzularnu sluŽbu, pošaljite materijale e-poštom na:

E-mail: consulate.ljubljana@rks-gov.net.