Follow us on:

Diplomatsko Osebje

Mirjeta Behluli - Ministrica svetovalka
Email: mirjeta.behluli@rks-gov.net

Burim Qorri -  Minister svetovalec
Email: burim.qorri@rks-gov.net

Drilon Zogaj - Prvi sekretar
Email: drilon.zogaj@rks-gov.net

Shpresë Bajrami, Druga Sekretarka
E-mail: shprese.bajrami@rks-gov.net