Follow us on:

Shërbimet

  • Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjinden përkohësisht në territorin e Republikës së Turqisë, ofrohen nga Misionet Konsullore të Kosovës në Stamboll.


Adresa: Vali Konağı Cad. No.74 D 3 / Nişantaşı, İstanbul
Tel.:     +90 212 234 82 62
            +90 212 234 82 61
e-mail: consulategeneral.ist@rks-gov.net
            visa.ist@rks-gov.net
            http://www.ambasada-ks.net/tr

Shërbimi Konsullor në Stamboll është i hapur për publik sipas këtyre orareve:

Takimet me palë:          Nga e Hëna deri të Enjten, 09:30 - 13:00

Telefonatat me palë:     Çdo ditë pune nga ora 14:00 - 16:00    

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent:

Numri emergjent: +90 5311 056 391