Follow us on:

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në IOWA

z.Artan Duraku, Udhëheqës i Misionit

Adresa:
309 Court Avenue
Suite 223, Des Moines
IA 50309 

Kontakti:
Tel: +1 515 875 4944
Fax: +1 515 875 4801
E-mail: consulate.iowa@rks-gov.net