Follow us on:

Për ambasadën

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ndër shtetet e para që e kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike është arritur më 18 shkurt 2008, dhe në tetor 2008, Kosova ka hapur Ambasadën në Uashington D.C. 

 

Një prej funksioneve kryesore të Ambasadës është përfaqësimi i Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Misioni i Ambasadës është të promovojë dhe të mundësojë zhvillimin e marrëdhënieve politike, ekonomike dhe kulturore me Shtetet e Bashkuara, si dhe të kontribuojë në forcimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve reciproke. Republika e Kosovës i konsideron Shtetet e Bashkuara si vend partner, mik dhe mbështetës kryesor i Republikës së Kosovës.