Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Nju Jork

Shërbimet konsullore për territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofrohen nga Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork. Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të kontaktojnë me Konsullatën e Përgjithshme në Nju Jork përmes kontakteve të mëposhtme.

Adresa:
801 Second Avenue
Suite 301, New York
NY 10017

Kontakti:
Tel: +1 212 949 1400
Fax: +1 212 949 1403
E-mail: consulategeneral.ny@rks-gov.net

Stafi konsullor:

Z. Frymëzim Isufaj – Ambasador/Konsull i Përgjithshëm

Znj. Albesjana Iberhysaj Kapitaj – Ministre Këshilltare

Z. Lulzim Krasniqi – Këshilltar

Znj. Teuta Hyseni Kelmendi - Sekretare e Dytë

Stafi lokal:

Znj. Vlera Sela -Thaqi  - Asistente Ekzekutive

Znj. Vlora Marku -Tuqi - Asistente Administrative