Follow us on:

Aktivnosti ministra Hyseni u Londonu

London, 24. mart U toku svog boravka u Londonu, ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hyseni održao je predavanje na prestižnom Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS).

Na tom predavanju, ministar Hyseni  izneo je detaljan pregled dešavanja na Kosovu, uz osvrt na više pitanja koja su tesno povezana sa kosovskom stvarnošću, sa njegovom budućnošću i sa izazovima za koje se očekuje da će se postaviti pred Kosovom.

Osim što je izneo pregled napretka i uspeha mlade države Kosovo koji su ostvareni u dve godine njene nezavisnosti, ministar Hyseni govorio je još i o seriji pitanja koja su prema svojoj prirodi u centru pažnje Kosova. Situacija na Kosovu, unutrašnji razvoj, odnosi sa susedima, stavovi i politika kosovskih institucija u vezi sa dobrim susedskim odnosima kao faktoru mira i stabilnosti u regionu, stavovi kosovskih institucija i kosovskog društva u vezi sa integracijom srpske zajednice, proces međunarodnog priznanja i važnost koju taj proces ima za Kosovo, sve su to bila pitanja sa kojima je ministar Hyseni upoznao prisutne na predavanju.

Pored toga, on je govorio o izazovima sa kojima se očekuje da će se Kosovo suočiti posle donošenja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, u vezi sa procesom priznavanja u tom periodu.

Što se tiče odnosa sa Srbijom, ministar Hyseni ponovio je poznat stav da je Kosovo zainteresovano za dobre susedske odnose i sa Srbijom, sa kojom ga povezuju brojna tehnička pitanja.

Upravo kod ovog pitanja, ministar Hyseni naglasio je da Kosovo može da sedne da razgovara sa srpskom stranom. Takvi razgovori, kako je rekao, jedini su razgovori koje Kosovo može da vodi sa Srbijom. Što se tiče priča o razgovorima koji bi bili ponovni pregovori, ministar Hyseni ih je odlučno odbacio, naglašavajući da o statusu Kosova ne može biti pregovora.

Nezavisnost zemlje je stvarnost koja je međunarodno priznata od većeg broja zemalja u svetu i to je nepovratna stvarnost. “Neće biti nikakvih pregovora o statusu“ naglasio je ministar Hyseni i uz to ponovio svoj sada već dobro poznat stav da je ideja o ponovljenim pregovorima ili o podeli Kosova opasna ideja, koja može da izazove nove sukobe u celom našem regionu. Pored toga, ministar Hyseni u svom predavanju govorio je još i o evropskoj perspektivi Balkana, pri tome naglašavajući da bi trebalo da sedam država zapadnog Balkana istovremeno budu predmet procesa liberalizacije viznog režima.

Predavanje ministra Hyseni pobudilo je interesovanje prisutnih, koji su mu postavili čitavu seriju pitanja.

U sklopu svoje službene posete Londonu, ministar Hyseni održao je seriju sastanaka sa predstavnicima koji su akreditovani u Londonu iz reda zemalja koje nisu priznale Kosovo.

U središtu pažnje na tim sastancima bio je ponovljeni zahtev za što bržim priznavanjem nezavisnosti Kosova. Tokom tih prijateljskih i sadržajnih satanaka, ministar Hyseni dobio je uveravanja da odnosne vlade razmatraju pitanje priznavanja te da će u dogledno vreme da bude saopštena odluka o tome.