Follow us on:

Ambasador Ismaili uručio akreditivna pisma kao nerezidentni ambasador u Kanadi

Ottawa, 15. Decembar 2012 - Ambasador Republike Kosovo u Sjedinjenim Američkim Državama, Akan Ismaili, od danas će pokriti Kanadu u svojstvu nerezidentnog ambasadora.

Tokom službene ceremonije, ambasador Ismaili je zvanićno predao akreditivan pisma Njegove Ekscelencije Pravo Uvaženi David Johnston, guverner general i glavni komandat Kanade. Ceremonija je održana u rezidenciji guvernera general Johnston. Isti dan, novi ambasadori iz Indije, Turske i Ukraine su tokodje predali svoje akreditivan pisma.

Nakon službenog podnošenja pisma, guverner general Johnston je dao svoje primjedbe želeći ambasadoru Ismaili dobrodošlice kao prvi ambasador Kosova u Kanadi te naglasio važnost ovog trenutka u izgradnji bilateralnih odnosa između Kosova i Kanadi. "Naše dvije zemlje imaju veliki potencijal za širenje odnosa, a Kanađani podržavaju evoluciju Kosovu u demokratskom, multietničku državu koja poštuje ljudska prava. Nastavit ćemo raditi zajedno za mir, političku stabilnost i napretka ljudskih prava na Balkanu", rekao je on.

Ambasador Ismaili prenio pozdrave predsjednice Kosova Atifete Jahjaga i njezine zahvalnosti za kanadsku podršci za Kosovo i njegovih ljudi. Tokom pose, ambasador Ismaili će se sastati sa glavnim direktorom stranih poslova i međunarodnu trgovinu, i sa drugim sluzbenicima koji pokrivaju Kosovu.

Kanada je priznala neovisnost Kosova 18 marta 2008. Obje zemlje uživaju diplomatske odnose od aprila 2009. Kanadska ambasada u Hrvatskoj prekriva Kosovo na sekundarnoj osnovi.