Follow us on:

Republika Kosovo uspostavila diplomatske odnose sa El Salvadorom

Nju Jork, 18. oktobar 2014. godine – Na svečanosti organizovanoj u prostorijama Konzulata Republike Kosovo u Nju Jorku, potpisan je sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Kosovo i Republike El Salvadora.

Sporazum je potpisan na nivou šefova misija, odnosno između Generalnog konzulata Republike  Kosovo u Nju Jorku, gđe. Vlora Çitaku i Stalnog predstavnika El Salvadora u Ujedinjenim Nacijama, Ambasadora Ruben I. Zamora.

Nakon priznavanja Kosova od strane El Salvadora, uspostavljanje diplomatskih odnosa između dveju zemalja predstavlja jedan značajan korak koji dokazuje javni interes dveju zemalja za jačanje međusobnog prijateljstva i ekonomske i kulturne saradnje. To je bio zaključak dva državna sekretara, dok, oni su se služili za intenziviranje sastanaka i bilateralnih poseta u cilju iskorišćavanja mogućnosti zajedničkog interesa. Takođe, treba naglasiti činjenicu da je ambasador Zamora (bivši ambasador u Vašington DC) izrazio spremnost njegove Vlade da pomogne Kosovu u osiguranju novih priznanja iz zapadne hemisfere globusa.

Uz to, broj država sa kojima je Republika Kosovo do sada potpisala diplomatske odnose je 70.