Follow us on:

Ambasador Ismaili na konferenciji “Humanitarna diplomatija”

Vašington, 29. oktobar 2014. godine - Ambasador Republike Kosovo u Vašingtonu, Akan Ismaili, na poziv “Diplomatic Courtier” učestvovao kao panelista na Konferenciji sa temom “Humanitarna diplomatija”.

Pred mnogim diplomatama i institucionalnim predstavnicima, kao i predstavnicima javnog života u Vašingtonu, ambasador Ismaili je naglasio da je ljudska solidarnost odredila opstanak kosovskog naroda tokom 90-ih.

Govoreći o uspehu mnogih međunarodnih organizacija koje su podržale Kosovo odmah nakon rata, ambasador Ismaili je rekao da ovaj uspeh ne bi bio moguć bez jednog širokog društvenog aktivizma.

Prema njegovim rečima, merilo jedne uspešne humanitarne intervencije je nivo obuhvatnosti građana u njoj, aktivnost građana, njihovo učešće.

“Svi građani Kosova su 1999. Godine postali humanitarni aktivisti. Svi su bili obuhvaćeni u podršci jedni drugima. To je mnogo doprinelo procesu društvenog razvoja, olakšanju tranzicije i da di ova intervencija bila uspešnija”, dodao je on.

Prema njegovim rečima, izvor ove solidarnosti bile su 90-e godine, kada su Kosovskom narodu uskraćena sva osnovna ljudska prava u jednom sistemu aparthejda.

Panelisti su se uglavnom usredsredili na intervenciji humanitarnih organizacija u raznim zemljama sveta, u sprečavanju kriza i u društvenom oporavku.

Ovom prilikom, ambasador Ismaili je naglasio da organizacije koje su pomogle Kosovu u prvim danima nakon rata, su profesionalne, uticali su na živote građana Kosova i postali su pravi prijatelji.

“Oni su pomogli kosovskom narodu ne samo da zadovolje njihove osnovne potrebe, već su učinile da se osećaju kao ljudska bića”, dodajući da su mnoge organizacije bile organizovane bolje nego sama misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK).

“Srećom mi smo imali KFOR. Oni su odigrali veoma važnu ulogu u ujedinjenju i koordiniranju ovih humanitarnih organizacija”, rekao je ambasador Ismaili.

Konferencija je organizovana od strane“Diplomatic Courtier”, koja ima vrlo jaku mrežu diplomata i predstavnika institucija i nevladinih organizacija u Vašingtonu.